Bavnehøj Allé

En bavnehøj er en bakke, hvor der har ligget en bavn, som er en vedstabel eller brændestabel. Tidligere, når man hurtigt skulle kalde folk sammen, antændtes bålet på toppen af bakken og ild og røg kunne ses vidt omkring.

For enden af Bavnehøj Allé findes vest-indgangen til Vestre Kirkegård.